Cotation Vera Max Collector Da Vinci - Le char d'assaut